Görev ve Yetkiler

Görev ve Yetkiler


Yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarından almaları gereken izin ve ruhsatlar ile ilgili işlemlerini, Ajans Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,


Genel Teşvik kapsamına giren belirli alanlarda, kendisine başvuru olması halinde,  yatırım teşvik belgesini düzenlemek,

Yatırım Teşvik Belgelerinin izlenmesi ve tamamlaması işlemlerini, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirmek,

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Edirne’nin yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,

İlin iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak,

Yatırımcıların, yatırım süreçlerinde karşılaşabilecekleri güçlükleri tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler ile ortak çalışmalara yapmak,

Yerli ve yabancı yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek.
Yerli ve yabancı yatırımcılar için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler organize etmek,

Bölge Planı hazırlıkları, Mali Destek Programları ve İzleme Değerlendirme süreçlerinde Ajans faaliyetlerine destek vermek.