Genel Teşvik Sistemi

Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, TR 21 Trakya Bölgesinde bir milyon Türk Lirası sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa Kararın 8 inci maddesinde veya ekli listelerinde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

Destek Unsurları:

Gümrük vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

Genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 'de (2012/1 Sayılı Tebliğ) belirtilen genel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de başvurulabilecektir. Yatırım yerine bağlı olarak başvuru yapılabilecek yerel birimler aşağıda yer almaktadır:

Trakya Kalkınma Ajansı

Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Denizli Sanayi Odası, İzmir ve Muğla illeri için Ege Bölgesi Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası

Kalkınma Ajansları, belirlenmiş sabit yatırım konu ve miktarları çerçevesinde, Genel Teşvik kapsamında değerlendirilecek ve yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayacak çeşitli yatırım konularında teşvik belgesi düzenleme yetkisine sahiptir. Bu çerçevede, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan TR21 Trakya Bölgesinde sabit yatırım tutarı bir milyon Türk Lirası ile on milyon Türk Lirası arasında olan belirli yatırım konuları için Trakya Kalkınma Ajansı’na başvuru yapılabilmektedir. Bu yatırım konuları Aşağıda Belirtilmektedir:

Trakya Kalkınma Ajansının Teşvik Belgesi Düzenleyebileceği Yatırım Konuları

Sektörün

US 97 KODU

YATIRIM KONULARI

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı

17

Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)

18

Giyim eşyası imalatı

19

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer,

örülerek yapılan maddelerin imalatı

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

23

Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

(Madencilik yatırımları hariç)

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

25

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

26

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

27

Ana metal sanayi

(2710 demir çelik ana sanayi hariç)

28

Metal eşya sanayi

29

B.y.s. makine ve teçhizat imalatı

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

31

B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

33

Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı

34

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

35

Diğer ulaşım araçlarının imalatı

(Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)

36

Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat

 

Ürün paketleme hizmeti yatırımları

 

Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

B.y.s: Başka Yerde Sınıflandırılmamış

Yukarıda belirtilen konular dışında kalan diğer tüm Genel Teşvik Belgeleri (10 milyon TL üstü Genel Teşvik Belgeleri başvuruları T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.