Büyük Yatırım Teşvik Sistemi

Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artırması ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacağı düşünülen, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-3’te belirtilen asgari tutarları sağlayan yatırım konuları, TR 21 Trakya Bölgesinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

Destek Unsurları:

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsi

TR21 TRAKYA BÖLGESİNDE BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR TEŞVİK UNSURLARI

OSB Dışı
 (Böllge II)

OSB/Kümelenme
(Bölge III)

Yatırıma Başlama Tarihi

31.12.2013

01.01.2014

31.12.2013

01.01.2014

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

Yıllık Vergi İndirim Oranı (%)

55%

40%

60%

50%

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)

30%

25%

35%

30%

Yatırım Dönemi (%)

10%

10%

20%

20%

İşletme Dönemi (%)

90%

90%

80%

80%

Sigorta Primi İşveren His. Desteği
Sabit Yatırıma Oranı %

3 YIL
 %5

YOK

5 YIL
%8

3 YIL
%8

Büyük Ölçekli Yatırım Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları T.C. Ekonomi Bakanlığı’na yapılmaktadır.