Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1:Ajans, teknik desteği hangi yollarla sağlar?

Cevap 1: Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Her ne kadar desteklerin mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde Ajansın kendi personeli eliyle sağlaması esas olsa da hizmet alımı yoluyla da teknik destek sağlanabilir.

Soru 2: Daha önce mali desteklerden yararlanan bir kuruluş, teknik destek alabilir mi?

Cevap 2:Mali destek programından yararlanan kuruluşların başvuru rehberinde belirtilen diğer kriterleri sağlaması halinde teknik destek alması mümkündür. Ancak, aynı proje veya faaliyet için mali veya teknik destekten sadece birisini alabilir 

Soru 3: KOBİ’ler teknik destek programından yararlanabilir mi?

Cevap 3: Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler bu programlara bizzat başvuruda bulunamazlar. Ancak, KOBİ’lerin üye oldukları odalar ya da birlikler uygun başvuru sahibidir. Ayrıca, KOBİ’ler teknik destek taleplerinde iştirakçi olarak yer alabilir, faaliyetlere lojistik destek sağlanması vb açılardan sponsorluk yapabilirler. 

Soru 4: Üniversiteler bölüm bazında da teknik destek başvurusu yapabilir mi?

Cevap 4: Hayır. Başvur rehberinde belirtildiği üzere 2012 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında fakülte, yüksek okul, enstitü, uygulama ve araştırma merkezlerinin başvuruları üniversite rektörlüğü adına yapılmalıdır.

Soru 5: SGK prim borcu, vergi borcu veya Ajans bütçe payı borcu olan bir kuruluş teknik destek başvurusunda bulunabilir mi?

Cevap 5: Başvuru rehberinde belirtilen diğer kriterleri taşıması halinde başvuru yapabilir ve teknik destekten yararlanabilir.

Soru 6: Bir kuruluş en fazla kaç teknik destek başvurusunda bulunabilir?

Cevap 6: Uygun başvuru sahipleri için teknik destek başvuru sınırı bulunmamaktadır. Ancak bir başvuru sahibi  bir başvuru dönemi içerisinde en fazla bir kez, aynı yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek alabilir. 

Ajansın sağladığı destekler nelerdir?

Ajanslar, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre:

-Doğrudan Faaliyet Desteği

-Proje Teklif Çağrısı

-Güdümlü Proje Desteği

-Faizsiz Kredi Desteği

-Faiz Desteği

-Teknik Destek programları düzenleyebilmekte ve bu programlar aracılığı ile Bölge aktörlerine destek sağlayabilmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansı günümüze kadar Doğrudan Faaliyet Desteği, Teknik Destek ve Proje Teklif Çağrısı türlerinde destek programları düzenleyerek Bölgeye destek sağlamıştır.

Ajans olarak hangi alanlara destek veriyorsunuz?

Trakya Kalkınma Ajansı, ilan ettiği tüm destek programları için bir başvuru rehberi hazırlamaktadır. Söz konusu rehberlerde hangi alanlara destek verilmekte olduğu ‘Amaç ve Öncelikler’ ve bölümünde açıklanmaktadır. Amaç ve öncelikler bakımından programlar arasında farklılıklar olabilmektedir, bu nedenle her destek programı için o programın rehberinin detaylı olarak incelenmesi gereklidir.

Verilen desteklerin geri ödemesi nasıl yapılıyor?

Trakya Kalkınma Ajansı’nın ilan etmiş ve etmekte olduğu Doğrudan Faaliyet Desteği ve Proje Teklif Çağrısı programları kapsamında verilen destekler hibe niteliğindedir ve geri ödemesizdir. Teknik Destek Programı da mali destek statüsünde olmaması ve Ajans tarafından sağlanması itibarıyla yine geri ödemesizdir. 

Destek talebinde bulunmak için doldurmam gereken başvuru formu, bütçe gibi belgeleri hazırlarken Ajans personelinden yardım alabilir miyiz?

Ajans personeli, teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde mevzuat gereği görev alamaz.