Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Hayvancılık DestekleriBiyolojik Mücadele DesteğiOrganik Tarım ve İyi Tarım DesteğiMazot, Gübre ve Toprak Analizi DesteğiSertifikalı Tohum Kullanımı ve Üretim DestekleriTarımsal Danışmanlık ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı DestekleriÇiftlik Muhasebe Veri Ağı Destekleri Destekleme Modeli Fark Ödemesi DestekleriKırsal Kalkınma Programı2012 Yılı Faiz İndirimli Tarımsal Krediler