Yatırımlarda Alınması Gereken İzinler

KURULUŞ / YATIRIM AŞAMASINDA ALINMASI GEREKEN İZİNLER-RUHSATLAR

Konuİlgili Kurum
Ticaret Sicil Kaydının Yapılması ve Tüzel Kişilik Kazanılması Ticaret Sicil Müdürlüğü
(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
Şirket Tüzel Kişiliğinin Ticaret Sicil Gazetesi’nde İlan Edilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü (TOBB)
(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetiminde)
Vergi Dairesi’ne Kayıt ve Vergi Mükellefi Olma Vergi Dairesi
ÇED Raporu’nun Alınması
(Ek I Kapsamındaki Başvurular)
(Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Belgesi Yerine Geçmektedir)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED Gerekli Değildir Belgesi
(Ek II Kapsamındaki Başvurular)
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ÇED Kapsam Dışı Belgesi
(Ek II Kapsamındaki Başvurular)
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yer Seçimi ve Tesis İzni İşlemleri İl Özel İdaresi (Mücavir Alan Dışı)
Belediye (Belediye Sınırları ve Mücavir Alan)
OSB Tüzel Kişiliği (OSB İçi)
İşyeri Kurma İzni İl Özel İdaresi (Mücavir Alan Dışı)
Belediye (Mücavir Alan)

İŞLETME AŞAMASINDA ALINMASI GEREKEN İZİN-RUHSATLAR

GENEL İZİNLER

İşletme Belgesi İl Özel İdaresi (Mücavir Alan Dışı)
Belediye (Mücavir Alan)
Kapasite Raporu Ticaret ve Sanayi Odası
Sanayi Sicil Belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
İşletmelerde Kullanılan Kantar ve Tartı Cihazları Kalibrasyonu ve Mühürlenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Geçici Faaliyet Belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre İzinleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre Lisansları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Altyapı Bağlantılarının Kurulması İçin Gereken İzinler  
Su Bağlanması Belediye
Enerji Bağlanması Elektrik İdaresi
Doğalgaz Bağlanması Belediye
Karayolu Bağlantı Ruhsatı
(Geçiş Yolu İzin Belgesi)
Karayolları Bölge Müdürlüğü
(Yatırım Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise) 
Belediye Başkanlığı
(Yatırım Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise)

YATIRIM YAPILACAK SEKTÖRE GÖRE ALINMASI GEREKEN İZİNLER

Atıkların Bertaraf Edilmesine/Yeniden Kazanılmasına Yönelik Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
“Çevre Lisansı” veya
“Çevre İzin ve Lisansı”
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Entegre Çevre İzni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Av Malzemeleri, Nişan Tabancası, Av Bıçakları ve Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeleri ve Benzerlerinin Üretimi Alanında Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler 
Kuruluş İzni Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı; Milli Savunma Bakanlığı
Faaliyet İzni İçişleri Bakanlığı
Beşeri İlaç ve Tıbbi Ürünler Alanında Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler 
İmalat Yeri İzni Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu
Satış İzni Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu
Eğitim Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
Açılış Ruhsatnamesi Milli Eğitim Bakanlığı
Enerji Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
Lisans Belgesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Proje Onayı
(Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim yapan)
Enerji ve Tıbbi Kaynaklar Bakanlığı
Jeotermal Sondaj ve Üretim Yatırımları İçin işletme Ruhsatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İl Özel İdaresi, Maden İşleri İl Genel Müdürlüğü
Petrol ve Doğalgaz Sondaj ve Üretim Yatırımları İçin Belediye Sınırları İçinde Belediye, İl Sınırları İçinde İl Özel İdaresi
Entegre Çevre İzinleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gıda Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
Kayıt/Onay Belgesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü
Üretim Konusuna Göre Değişiklik Gösteren Diğer İzinler Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü
Entegre Çevre İzinleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Harp Araç ve Gereçleri İle Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üretimi Yatırımı Yapacak İşletmelerin Alması Gereken İzinler
Tesis Kuruluş İzni Milli Savunma Bakanlığı
Hastane ve Tıp Merkezi Yatırımlarında Alınması Gereken İzinler
Ön İzin Belgesi Sağlık Bakanlığı
İşletme Ruhsatı Sağlık Bakanlığı
Kültür Yatırımlarında Alınması Gereken İzinler
Kültür Belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Girişim Belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı
Lisanslı Depoculuk Alanında Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
Kuruluş İzni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
L1 Belgesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
L2 Belgesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
Madencilik Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
Kum ve Çakıl Madeni İşletme Ruhsatı İl Özel İdaresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kum ve Çakıl Madeni İşletme İzni İl Özel İdaresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Diğer Maden ve Taş Ocağı İşletme Ruhsatı İl Özel İdaresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Diğer Maden ve Taş Ocağı İşletme İzni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kömür İstihrac yatırımları için düşük “C” kategörü belgesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Pancar veya Kamış İşleyerek Şeker Üretimi Konularında Yapılacak Yatırımlarda Alınması Gereken İzinler
Tesis Kurma Belgesi Şeker Kurumu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Rafineri Yatırımlarında Alınması Gereken İzinler
Lisans Belgesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların Üretimi Yatırımlarında Alınması Gereken İzinler
Kuruluş ve Ön İzin Belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Taşımacılık Alanında Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken Belgeler
K1 Belgesi TSO
K1 * Belgesi TSO
K2 Belgesi TSO
K2 * Belgesi TSO
K3 Belgesi TSO
A Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
B Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
C Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
D Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
E & F Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
G Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
H Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
M Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
N Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
P Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
R Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
T Türü Yetki Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
Entegre Çevre İzinleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Turizm Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
Turizm İşletmesi Belgesi ve Turizm Yatırımı Belgesi İl Kültür Turizm Müdürlüğü
Tütün ve Alkollü İçkiler Üretimi Konusunda Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler
Fabrika Kurma İzni Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu
Tütün ve Tütün Mamülleri/Alkol ve Alkollü İçkiler Üretimi İzni Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu
Tütün ve Tütün Mamülleri Satışı İzni ve Bandrol Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu
Fabrika Kurma İzni Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu
OSB’de Alınması Gereken İzin ve Ruhsatlar
Arsa Tahsis Sözleşmesi OSB Bölge Müdürlüğü
Yapı (İnşaat) Ruhsatlarının Alınması OSB Bölge Müdürlüğü
Mimari Proje Yaptırılması OSB Bölge Müdürlüğü
Elektrik Proje Yaptırılması OSB Bölge Müdürlüğü
Statik Proje Yaptırılması OSB Bölge Müdürlüğü
Harita Aplikasyon Krokisi OSB Bölge Müdürlüğü
Tesisat ve Peyzaj Projesi Yaptırılması OSB Bölge Müdürlüğü
Yapı Kullanma İzni Belgesi OSB Bölge Müdürlüğü
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı OSB Bölge Müdürlüğü
Yabancı Yatırımcılar İçin Gereken İlave İşlemler
Çalışma İzni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(Türkiye’den yapılan başvurular için)
İkamet Edilen Ülkedeki T.C. Temsilciliği
(Ön Başvuru - Yurt dışından yapılan başvurular için)